Minőség. Szakértelem. Elhivatottság. Anyagvizsgálati műszerek
a Micromeritics-től.

Milyen anyagvizsgálati módszerekhez kínál műszereket a Micromeritics?

Fajlagos felület és pórusméret meghatározás (fiziszorpció)

Higany porozimetria

Katalitikus aktivitás vizsgálata (kemiszorpció)

Por reológia

Sűrűségmérés (piknometria)

Szemcseméret meghatározás


Porok és porózus szilárd anyagok fajlagos felületének, pórusméretének és eloszlásának (mikro- és mezopórusok), valamint porozitásának meghatározására alkalmas gázadszorpciós készülékek.

Alkalmazható adszorptívum gázok:
He, Ar, N2, CO, CO2, Kr, O2, H2O (vízgőz)

Elérhető modellek:
Langmuir, B.E.T. (Brunauer-Emmett-Teller), t-plot, Dubinin, Horvath-Kawazoe, MP, BJH, Dollimore-Heal, DFT.


Mezo- és makropórusos anyagok pórusméretének és pórusméret-eloszlásának, illetve porozitásának meghatározására alkalmas, higany intrúzió elvén működő berendezés. A higany előnyös tulajdonsága, hogy a legtöbb szilárd anyagot nem nedvesíti, így spontán módon nem, csak külső nyomás segítségével hatol be a pórusokba. Az egyensúlyi nyomás és a pórusok mérete között fordított arányosság áll fenn (Washburn-egyenlet).

Higany porozimetria mérési tartománya:
0,003 – 1100 μm.


Katalizátorok, katalizátor hordozó rendszerek jellemzésére alkalmas nagy pontosságú, automatikus berendezés. Kivitelezhető analízisek: pulzus kemiszorpció (titrálás), TPx reakciók (hőmérséklet programozott oxidáció, redukció, deszorpció), dinamikus B.E.T. mérés, áttörés görbe felvétele. Mérhető jellemzők: fém diszperzitás, aktív fém felület, gyenge és erős savas/bázikus helyek, aktiválási energia, deszorpciós hő, kristályméretek.

A készülék összesen 18 db gázbemeneti nyílással rendelkezik, az analízis alkalmazható hőmérséklet-tartománya: -100°C – 1200°C.


Porok reológiai (folyási) tulajdonságainak jellemzésére szolgáló automatikus mérőberendezés. A készülék egyedülálló technológiát alkalmaz porok áramlási ellenállásának mérésére. Egy precíziós penge forgás közben vertikálisan halad lefelé a poron keresztül, pontos áramlási mintázatot létrehozva. Ezáltal sok ezer szemcse lép egymással kölcsönhatásba, vagy áramlik egymáshoz képest.

A penge által tapasztalt ellenállás az erő és nyomaték mérésével közvetlenül kifejezhető, melyekből az úgynevezett folyási energia számítható.


Valódi, látszólagos, halom, illetve T.A.P. sűrűség meghatározására alkalmas piknométerek. A piknométerek az Arkhimédesz-i kiszorítás elvén működnek.

A mérendő szilárd minta térfogata által kiszorított közeg lehet gáz (pl. hélium, nitrogén), vagy szilárd (pl. finom kvarc szemcsék) halmazállapotú.


Szedimentációs elven működő szemcseméretet és méreteloszlást (D10, D50, D90 értékek) mérő berendezés. Egy adott folyadékban ülepedő szemcsék tömege közvetlenül meghatározható röntgenabszorpcióval. A nagyobb tömegű szemcsék gyorsabban, míg a kisebb tömegű szemcsék lassabban ülepednek. Az ülepedési sebesség függvényében pedig a Stokes törvény alapján kiszámítható a szemcsék méreteloszlása.

Mérhető szemcseméret-tartomány:
0,1-300 μm.

Legfőbb termékelőnyök

Piacvezető anyagvizsgálati műszerek porok és porózus anyagok jellemzésére

Pontos, reprodukálható mérési adatok

Egyszerűen kezelhető, intuitív szoftverek segítik a műszerek működtetését és az eredmények kiértékelését

Gyári fogyóeszközök, tartozékok folyamatos ellátása

Ingyenes gyártói webináriumok, oktató anyagok, ismertetők

Megbízható, hazai szerviz szolgálat és szakmai támogatás

Alkalmazási lehetőségek

Ipari területek

A sokszor csak 3D nyomtatásként emlegetett additív gyártástechnológiák napjaink népszerű és töretlenül fejlődő iparága kis szériás termékek gyártását illetően. A kialakuló rétegek közötti megfelelő adhézió szempontjából kiemelten fontos a por típusú alapanyagok esetében (pl. fémpor) azok szemcseméretének, egyenletes szemcseméret-eloszlásának biztosítása, a megfelelő folyási tulajdonságok, valamint a fajlagos felület és porozitás kellő ismerete.

Az akkumulátorgyártás napjaink egyik legfontosabb iparágává nőtte ki magát, amely hazánkban is egyre nagyobb szerepet kap. Az akkumulátor egyes komponenseinek tulajdonságait az alábbi fontosabb tényezők határozzák meg: porozitás, fajlagos felület, sűrűség, szemcseméret, por tulajdonságok.
A Micromeritics az akkumulátor gyártás minden lépéséhez, folyamatához kínál műszereket, kezdve a beérkező prekurzorok jellemzésétől egészen a végtermék minőség-ellenőrzéséig.

Az anyagvizsgálati műszerek piacvezető gyártójaként a Micromeritics nagy teljesítményű készülékekkel támogatja világszerte mind az ipari, mind az akadémiai kutatók, fejlesztők és gyártók munkáját a katalizátorjellemzés során.
A katalizátorfejlesztés a meglévő kémiai folyamatok javítására összpontosít a szelektivitás és a kihozatal növelésével.
A katalizátor porozitása és szerkezeti ismeret jobb teljesítményhez és napjaink nagy kihívásainak megoldásához vezet.

A különböző típusú és szerkezetű szén minták (aktív szén, korom, szénszál) fizikai jellemzése rendkívül fontos az egyes termékek végső felhasználása szempontjából. A fajlagos felület, a sűrűség (abszolút, látszólagos, halom), valamint a szemcseméret és méret-eloszlás, illetve a pórusméret és méret-eloszlás ismerete elengedhetetlen a kiváló termékminőség biztosításához.

A fajlagos felület, porozitás, sűrűség és por tulajdonságok egyaránt fontos szerepet játszanak a gyógyszeripari termékek tisztításában, feldolgozásában, keverésében, tablettázásában és csomagolásában, valamint információt szolgáltatnak a gyógyszerek lejárati idejére, oldódási sebességére és azok biológiai kompatibilitására vonatkozóan.
A Micromeritics kiváló műszerei számos gyógyszervállalat laboratóriumában jelen van és megfelelnek az iparág szigorú dokumentálási követelményeinek is.

A vegyipar ma is az egyik leggyorsabban fejlődő ipari ágazat, melynek termékei nélkülözhetetlenek a legtöbb modern iparágban, illetve a közvetlen fogyasztás szinte valamennyi területén (gyógyszerek, növényvédő szerek, műtrágyák, kozmetikumok stb.). Fontosabb ágazatai közé tartoznak: Petrolkémia, műanyag- és gumiipar, kerámiagyártás, kozmetikumok, festékek és bevonatok, műtrágya és növényvédőszer gyártása.

Egyetemek, kutató intézetek

A világ számos egyetemén, valamint akadémiai és kutató intézetében, így hazánkban is megtalálhatók a Micromeritics műszerei, melyekkel bármilyen szilárd por és porózus anyag fejlesztése, előállítása és azt követő jellemzése segíthető. Magyarországon a Micromeritics műszereivel dolgoznak többek között Budapesten az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetében (KFKI), a veszprémi Pannon Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és a Miskolci Egyetemen is.​

Miért a Micromeritics?

A Micromeritics a világ vezető laboratóriumi műszergyártó vállalata a porok és porózus anyagok jellemzését tekintve. Több ezer felhasználó használ világszerte Micromeritics műszereket a következő területeken: fajlagos felület és porozitás mérés, higany porozimetria, katalitikus aktivitás vizsgálata, kemiszorpció, por reológia, és szemcseméret meghatározás.

Cégünk a G&G Instruments Kft. a Micromeritics kizárólagos magyarországi forgalmazója. Az értékesítésen kívül cégünk széleskörű szakmai támogatást nyújt a berendezések használatában, azok karbantartásában és kalibrálásában, fogyóeszköz ellátásában és az esetleges hibafeltárásokat, javításokat illetően is. Számos hazai ipari üzem, valamint egyetemi és kutatói intézmény használ valamilyen Micromeritics műszert munkája során.

Vegye fel a kapcsolatot
és tudjon meg többet szakértő
kollégánktól!

Hilt Bendegúz,
mérnök értékesítő

A G&G Instruments gondoskodik a teljes folyamatról

Referenciák

Pannon Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Miskolci Egyetem

MTA Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI)

Richter Gedeon Nyrt.

Silkem Hungary Kft.

Birla Carbon Hungary Kft.

Ibiden Hungary Kft.

Zoltek Zrt.

AFT-Hungary Kft.

Érdeklődik a Micromeritics műszerek iránt?

Igény esetén termékprezentációt adunk elő a termékekről, ingyenes helyszíni kiszállással.

Értékesítés

Szerviz

Címünk

1182 Budapest, Hímesháza u. 12.

 

 

Email címünk

info@gandginstruments.hu

 

Iroda

+36 (1) 296 05 62

 

Értékesítés

+36 (30) 117 44 10

Feliratkozom a hírlevélre

© 2021 - G&G Instruments Kft. - Minden jog fenntartva!