Micromeritics Webinárium: Katalitikus folyamatok részletes jellemzése

Csatlakozzon a Micromeritics következő webináriumához, melynek időpontja magyar idő szerint: 2022.03.01. 16:00 óra, időtartama 1 óra 12 perc.

A webináriumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrálás az alábbi linken keresztül lehetséges és a webinárium utólag is megtekinthető:

https://event.on24.com/wcc/r/3623380/E41A91754AA872835B4FF6F651BD957B?partnerref=micwebsite

A webináriumon a Micromeritics szenior szakértője, Dr. Simón Yunes fog beszélni a katalitikus folyamatok jellemzési módszereiről, napjaink legkutatottabb katalizátorairól és azok felhasználási területeiről.

Katalízis alatt olyan kémiai folyamatok összességét értjük, melyekben katalizátorok vesznek részt. A katalizátorok a kémiai reakció termodinamikáját nem, csak kinetikáját változtatják meg. A kémiai reakciók aktiválási energiáját csökkentve a katalizátorok új reakcióutat nyitnak, így növelve a reakciók sebességét. Például egy alkén hidrogénezési reakciójához olyan Ni-, vagy Pt-tartalmú katalizátort kell választani, amely elősegíti az alkén hidrogénnel való reakcióját, végső soron az alkán előállítását. A katalitikus folyamatok tervezésénél az első lépés a jó katalizátor hordozó felület (megfelelő fajlagos felület, porozitás és pórustérfogat) kialakítása a katalizátor elkészítése előtt. A hordozók optimális fajlagos felülete és felületi struktúrája biztosítja a végső katalizátor rendszerek megfelelő előállítását.

Katalizátor rendszerek jellemzése során kiemelt szereppel bírnak a TPx (Temperature Programmed Reactions), vagyis a Hőmérséklet-Programozott Reakciók. Hőmérséklet-Programozott Redukcióval (TPR, Temperature Programmed Reduction) vizsgálhatja a katalizátor hordozó szerepét az aktív férőhelyek stabilizálásában, valamint a magas hőmérsékleten történő szinterelés megakadályozásában. Az Impulzus Kemiszorpció (Pulse Chemisorption) során a katalizátor titrálásával határozhatja meg az aktív férőhelyek számát. A TPx módszereket alkalmazva lehet meghatározni a katalitikus folyamatok végén az egyes katalizátorok dezaktiválódási okait. Például a Hőmérséklet-Programozott Oxidáció (TPO) felfedi, hogy a katalizátor dezaktiválása a reaktánsok krakkolódásából származó széntermékek lerakódása miatti pórusok eltömődéséből fakad-e, vagy CO és CO2 keletkezik-e O2 hatására magas hőmérsékleten. Másrészt a dezaktivált katalizátoron végrehajtott Impulzus Kemiszorpció meghatározza az aktív férőhelyek diszperzióját, így ha a diszperzitás csökken a reakció előtti értékéhez képest, az azt jelenti, hogy a reakció körülményei az aktív részecskék szinterelését okozták, és ezáltal csökkentik a reakció sikeres végbemenéséhez szükséges aktív férőhelyek számát.

Különböző berendezések kombinációja még hatékonyabbá teheti a felhasználókat a katalízisek vizsgálata során, így például a Micromeritics FR reaktorokhoz csatlakoztatható a Micromeritics In Situ Characterization System (ICCS) készülék, vagy bármely kereskedelmi forgalomban kapható tömegspektrométer (MS), illetve gázkromatográf (GC) is.

További, a jövőben esedékes Micromeritics webináriumokról ezen a linken érdeklődhet.