AUTOCHEM II 2920AUTOCHEM II 2920

AUTOMATIZÁLT KATALIZÁTOR JELLEMZŐ RENDSZER

Katalizátorok és más porózus anyagok vizsgálatához. Automatikus TPD, TPR, TPO, BET felület, pulzáló kemiszorpció kivitelezése. Aktív fémfelület, felületi savasság, az aktív helyek eloszlásának, erősségének mérése.

JELLEMZŐK:

 • Automata működés.
 • A minta előkészítve a mérési porton („in situ“).
 • Alacsony belső térfogat (< 2 ccm).
 • A termoelem a mintaágyban helyezkedik el.
 • Az érzékelő közel helyezkedik el a mintacső kivezetéséhez.
 • Tetszőleges gőz generátor a vízgőz és más folyadékok gőzeinek generálásához, pl. piridin, amelyek kémiailag adszorbeálódnak az inert gáz vivő áramból.
 • Minden belső gázvezetéket 150°C-ra lehet melegíteni.
 • Az érzékelő 150°C-ra melegíthető.
 • Egységes, a folyamatokat egymásra építő szerkesztés és hatékony adatfeldolgozó szoftver.
 • Négy nagy pontosságú tömegáramlás szabályozó, programozható.

ELŐNYÖK:autochem-2-2

 • A kezelő csak az előkészítést és a mérési paraméterek beállítását segíti, azután a tesztelés automatikus.
 • Gyors válaszra képes, csak minimális az időbeli késés a hőmérséklet és az érzékelő jelek között.
 • Biztosítja, hogy az aktuális minta hőmérsékletét méri; nincs hőmérséklet esés.
 • Biztosítja a detektor gyors reakcióját az adszorpciót, illetve a deszorpciót követően.
 • Megelőzi a gőz sűrűsödését a bemenetnél és a kimenetnél; biztosítja hogy minden deszorbeált gáz, illetve gőz elérje a detektort.
 • Biztosítja, hogy az érzékelő, a vivő gáz és a deszorbeált komponensek azonos hőfokúak legyenek.
 • Csatlakozási lehetőség a tömeg spektométerhez vagy más külső mérőhöz.
 • CryoCooler II opció széles hőmérséklet tartományt biztosít -100 °C-tól +1100 °C-ig.
 • 4-4 gáz bemenet minta előkészítéshez, vivőgázhoz és a reakció gázhoz, ez 4 gázzal történő folyamatos, egymásra épülő kísérleteket tesz lehetővé, mint TPR/TPO ciklusok.

Angol nyelvű brossúra:

pdf icon


CHEMISORB 2720:CHEMISORB 2720 ÉS 2750

A ChemiSorb műszerek kemiszorpció segítségével gyorsan és pontosan meghatározzák az adszorbeált vagy a deszorbeált anyagmennyiséget. Kémiai és fizikai adszorpciós vizsgálatokat végeznek. A ChemiSorb 2750 a ChemiSorb 2720-hoz képest magasabb pontosságot, gyorsabb eredményt és több kísérleti mérést végez.

CHEMISORB 2720:

 • Kettős port, egy vizsgálatra és egy előkészítésre.
 • Egyszerű ventilátorhűtés, négy gázhordozó bemenet és egy előkészítő beömlő.
 • Az alap műszer kiszámolja a diszpergált anyag százalékot, az aktív fém felületet, meghatározza a krisztallit méretet és a savasságot.
 • A fizikai adszorpció lehetővé teszi BET és Langmuir módszer szerinti felület és a teljes porozitás mértékének számítását.
  CHEMISORB 2750

CHEMISORB 2750:

 • A kétfunkciós sima portok használhatók egyszerű portoknak vagy mintaelőkészítő/kigázosító portoknak.
 • Magasabb pontosság, ismételhetőség és reprodukálhatóság.
 • Elektromosan aktiválható beömlő csövek, amik H2, CO, O2, N2O, NH3 vagy folyadék gőz vagy egyéb adszorptívumok használatát engedélyezi.

JELLEMZŐK:

 • Vizsgálati port 1 (ChemiSorb 2750-nél 2 ami kétfunkciós vizsgálati/előkészítő is lehet).
 • Előkészítő port 1 (2750-nél kétfunkciós vizsgálati/előkészítő is lehet).
 • Gázhordozók 4, előkészítő 1 (2750-nél 3), hurok csak a 2750-nél.
 • Hőmérők 2, maximális hőmérséklet 400°C, TPx funkcióval 1100°C, ventilátorral segített hűtés 1 (2750-nél 2).
 • ChemiSoft TPx vizsgálatok: TPR, TPD, TPO, pulzáló kemiszorpció, fiziszorpció, hurok kalibrálás csak a 2750-es készüléknél.

Angol nyelvű brossúra:

pdf icon


3Flex Kemiszorpciós Funkció

A kemiszorpciós funkcióval, a 3Flex kémia adszorpciós analízisre konfigurálható.
Lehetővé téve a kutató számára, katalizátorok, katalizátor támogató és a különféle egyéb anyagok fizika vagy kémiai tulajdonságaival kapcsolatos értékes információk megszerzését.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK:

 • VCR zárak a rendszer magasabb szintű tisztaságát, a gázok alacsonyabb szintű kipárolgását és az alapnyomás hosszabb idejű megtartását biztosítják.
 • A sztenderd nagy pontosságú tömegáram szabályzó, rendkívüli pontosságot és programozható gáz ellenőrzést biztosít.
 • A magas hőmérsékletű kemence (akár 1100 0C) gyors és pontos emelkedési ráta adatokat biztosít, a kívánt hőmérséklet eléréséhez, a precíz hőmérséklet kontrolnak és ismételhetőségnek köszönhetően.
 • Az összesen 12 darab gáz bementi nyílás lehetővé tesz egyszerre több próbagázzal való vizsgálatot, így maximalizálva a hatékonyságot és lehetővé teszi számos területen való használatot.
 • A kiemelkedő hőmérséklet szabályzás köszönhetően a pontosság és az ismételhetőség
  fennmarad monoton izotermák esetén is.
 • A kialakítás lehetővé teszi a kemiszorpciós és a fiziszorpciós funkció közötti gyors (másodpercek alatt történő) átalakítást.
 • Az új, magas hőmérsékletű, precíziós quartz cella növeli a pontosságot és az érzékenységet az igényes elemzések érdekében.
 • A fűtött gőz is használható adszorptívumként kémiai adszorpciós vizsgálatoknál.
 • Kalrez, Viton, vagy Buna 0-gyűrűk a maximális rugalmasságot biztosítják a kémiai
  kompatibilitáshoz.

NLDFT kettős izoterma deconvolution és pórusméret eloszolás

Az NLDFT fejlett PSD, kettős OFT modellezés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a nitrogén és karbon dioxid izotermákra vonatkozó adatok kombinálásával megkapja a teljes pórusméret eloszlását az olyan vizsgálati anyagnak (mint Szén rés pórusoknál) aminek a pórusai molekuláris méretben vannak jelen. A pórusméret vizsgálat méréstartománya ebben a mérési metódusban a sztenderd nitrogénes vizsgálathoz képest kisebb pórusméretre van kiterjesztve. Ez annak a tények köszönhető, hogy a CO2 hozzáférhet olyan kisebb mikropórusokhoz amelyekhez a kriogén hőmérsékletű N2 a diffúziós korlátok miatt nem tud.

Higany Porozimetria / Gáz adszorpció Overlay
(átfedéses összehasonlítás)

A 3Flexhez tartozó MicroActive szoftver tartalmaz egy hatékony eszközt, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a higany porozimetriás méréssel végzett és a gáz adszorpciós izotermából számolt pórusméret eloszlás átfedéses összehasonlítását.
Ez az új import funkciója a szoftvernek lehetővé teszi a mikropórus eloszlás gyors vizuális megjelenítését.

Sokoldalú és Kiváló Szoftver

A 12 darab bemeneti gázcsonk és gőz adagoló szabványos a kemiszorpciós funkcióval.
Az áramlás ellenőrző a minta aktiválás során tömegáram mérőt (MFC) használ, a precíz és ismételhető minta előkészítéshez. A tömegáram mérőt (MFC) tartalmazza a sztenderd Kemiszorpciós hardver szett.

Minta Elemzési Opciók

 • Gáz kiválasztása,
 • Szabad hely mérése mind környezeti és vizsgálati hőmérsékleten,
 • Az adagolás mértékének a nyomástáblázathoz való rendeltsége lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomás növelés, térfogat növelés és az egyensúlyi pontok között elteltet idő módosítását,
 • Adagolás a gázcsonkokon keresztül vagy gőz forrásból,
 • Izoterma ismétlés reverzibilis szorpció vizsgálatához.

 

A kapott adatok tartalmazzák

 • Aktív fém terület
 • Krisztallit mérete
 • Irreverzibilis és reverzibilis szorpció Monolayer kapacitása
 • Aktív fém diszperzió

pdf icon