AUTOCHEM II 2920AUTOCHEM II 2920

AUTOMATIZÁLT KATALIZÁTOR JELLEMZŐ RENDSZER

Katalizátorok és más porózus anyagok vizsgálatához. Automatikus TPD, TPR, TPO, BET felület, pulzáló kemiszorpció kivitelezése. Aktív fémfelület, felületi savasság, az aktív helyek eloszlásának, erősségének mérése.

JELLEMZŐK:

 • Automata működés.
 • A minta előkészítve a mérési porton („in situ“).
 • Alacsony belső térfogat (< 2 ccm).
 • A termoelem a mintaágyban helyezkedik el.
 • Az érzékelő közel helyezkedik el a mintacső kivezetéséhez.
 • Tetszőleges gőz generátor a vízgőz és más folyadékok gőzeinek generálásához, pl. piridin, amelyek kémiailag adszorbeálódnak az inert gáz vivő áramból.
 • Minden belső gázvezetéket 150°C-ra lehet melegíteni.
 • Az érzékelő 150°C-ra melegíthető.
 • Egységes, a folyamatokat egymásra építő szerkesztés és hatékony adatfeldolgozó szoftver.
 • Négy nagy pontosságú tömegáramlás szabályozó, programozható.

ELŐNYÖK:autochem-2-2

 • A kezelő csak az előkészítést és a mérési paraméterek beállítását segíti, azután a tesztelés automatikus.
 • Gyors válaszra képes, csak minimális az időbeli késés a hőmérséklet és az érzékelő jelek között.
 • Biztosítja, hogy az aktuális minta hőmérsékletét méri; nincs hőmérséklet esés.
 • Biztosítja a detektor gyors reakcióját az adszorpciót, illetve a deszorpciót követően.
 • Megelőzi a gőz sűrűsödését a bemenetnél és a kimenetnél; biztosítja hogy minden deszorbeált gáz, illetve gőz elérje a detektort.
 • Biztosítja, hogy az érzékelő, a vivő gáz és a deszorbeált komponensek azonos hőfokúak legyenek.
 • Csatlakozási lehetőség a tömeg spektométerhez vagy más külső mérőhöz.
 • CryoCooler II opció széles hőmérséklet tartományt biztosít -100 °C-tól +1100 °C-ig.
 • 4-4 gáz bemenet minta előkészítéshez, vivőgázhoz és a reakció gázhoz, ez 4 gázzal történő folyamatos, egymásra épülő kísérleteket tesz lehetővé, mint TPR/TPO ciklusok.

Angol nyelvű brossúra:

pdf icon


CHEMISORB 2720:CHEMISORB 2720 ÉS 2750

A ChemiSorb műszerek kemiszorpció segítségével gyorsan és pontosan meghatározzák az adszorbeált vagy a deszorbeált anyagmennyiséget. Kémiai és fizikai adszorpciós vizsgálatokat végeznek. A ChemiSorb 2750 a ChemiSorb 2720-hoz képest magasabb pontosságot, gyorsabb eredményt és több kísérleti mérést végez.

CHEMISORB 2720:

 • Kettős port, egy vizsgálatra és egy előkészítésre.
 • Egyszerű ventilátorhűtés, négy gázhordozó bemenet és egy előkészítő beömlő.
 • Az alap műszer kiszámolja a diszpergált anyag százalékot, az aktív fém felületet, meghatározza a krisztallit méretet és a savasságot.
 • A fizikai adszorpció lehetővé teszi BET és Langmuir módszer szerinti felület és a teljes porozitás mértékének számítását.
  CHEMISORB 2750

CHEMISORB 2750:

 • A kétfunkciós sima portok használhatók egyszerű portoknak vagy mintaelőkészítő/kigázosító portoknak.
 • Magasabb pontosság, ismételhetőség és reprodukálhatóság.
 • Elektromosan aktiválható beömlő csövek, amik H2, CO, O2, N2O, NH3 vagy folyadék gőz vagy egyéb adszorptívumok használatát engedélyezi.

JELLEMZŐK:

 • Vizsgálati port 1 (ChemiSorb 2750-nél 2 ami kétfunkciós vizsgálati/előkészítő is lehet).
 • Előkészítő port 1 (2750-nél kétfunkciós vizsgálati/előkészítő is lehet).
 • Gázhordozók 4, előkészítő 1 (2750-nél 3), hurok csak a 2750-nél.
 • Hőmérők 2, maximális hőmérséklet 400°C, TPx funkcióval 1100°C, ventilátorral segített hűtés 1 (2750-nél 2).
 • ChemiSoft TPx vizsgálatok: TPR, TPD, TPO, pulzáló kemiszorpció, fiziszorpció, hurok kalibrálás csak a 2750-es készüléknél.

Angol nyelvű brossúra:

pdf icon